Bychawski Ludowy Klub Sportowy Granit oraz Uczniowski Klub Pływacki Bychawa otrzymają łącznie 185 tysięcy złotych z budżetu gminy Bychawa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

image_pdfimage_print

OSSO.524.1.2022

OSSO.524.2.2022

Bychawa, dnia 11.02.2022 r.

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonym w dniu 12.01.2022 r. zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

1. Bychawski Ludowy Klub Sportowy Granit do realizacji zadania pod tytułem „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej i siatkowej”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 160 000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy).

2. Uczniowski Klub Pływacki Bychawa do realizacji zadania publicznego pod tytułem „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).

/-/ Burmistrz Bychawy

Janusz Urban