Bychawski OPS zaprasza na warsztaty kulinarne

HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-20120
PODPROGRAM 2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że w ramach Działań Towarzyszących, które obowiązkowo muszą zostać przeprowadzone w każdej Organizacji dla beneficjentów POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, w dniu 17 stycznia 2017 roku w sali widowiskowej Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. M. J. Piłsudskiego 34 odbędą się warsztaty kulinarne oraz warsztaty dietetyczne dla 3 grup uczestników:

  • 9.00 – 10.30 – I grupa warsztatowa (co namniej 25 osób)
  • 10.30 – 12.00 – II grupa warsztatowa (co najmniej 25 osób)
  • 12.00 – 13.30 – II grupa warsztatowa (co najmniej 25 osób)

Są to cyklicznie działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem.

Zapraszamy osoby skierowane do Podprogramu 2016, aby zapisywały się u pracowników socjalnych  OPS na wybraną grupę warsztatową.

 
2017-01-10 plakat OPS 650