Bychawskie Towarzystwo Regionalne wystąpiło do burmistrza z prośbą o dofinansowanie jubileuszu 35 lat funkcjonowania stowarzyszenia

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy Janusz Urban, pozytywnie odpowiedział na ofertę Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego. Zgodnie z procedują uwagi do złożonej oferty można składać do 23 listopada 2021 roku.

Oferta dotyczy dofinansowania realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „XXIV Spotkania Regionalne pod hasłem 35 lat minęło – jubileusz Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią oferty w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)