Bychawskie Towarzystwo Regionalne zaprasza do obejrzenia filmowej relacji z XXIII Spotkań Regionalnych

„Bychawa w słowach i obrazach” XXIII Spotkania Regionalne w tym roku w odsłonie on-line. Bychawskie Towarzystwo Regionalne zaprasza do obejrzenia filmowej relacji za pośrednictwem FB: https://www.facebook.com/BychawskieTowarzystwoRegionalne

Spotkania są połączone z promocją „Opowieści o Bychawie”, książki, która jest owocem warsztatów: pisarskich pod kierunkiem pisarki Moniki A. Oleksa i malarskich, pod kierunkiem malarza Marcina Cabaka. Wydarzenie dofinansowane przez Gminę Bychawa w ramach zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.