Bychawskie Towarzystwo Regionalne

image_pdfimage_print

Bychawskie Towarzystwo Regionalne
istnieje od 1986 roku

Siedziba (użyczona): 23-100 Bychawa. ul. Piłsudskiego 34,logo BTR

tel. (081) 566-01-24.

Zarząd:
 • Teresa Tracz – prezes
 • Maria Dębowczyk – wiceprezes
 • Barbara Cywińska – sekretarz
 • Agnieszka Chemperek – skarbnik
 • Marek Kuna
 • Danuta Sprawka
 • Monika Głazik
 • Zofia Sak
 • Wanda Dolińska

Organizacja pozarządowa, której celem jest budzenie zainteresowania przeszłością i tradycją kulturową miasta Bychawy i regionu oraz rozwijanie i wspieranie różnych form aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Popularyzacja i dokumentowanie wiedzy na temat historii miejscowości i okolicy, prezentacja postaci twórczo związanych i zasłużonych dla środowiska. Podtrzymywania i animacja lokalnych i ludowych tradycji.

Stałe formy realizacji zadań statutowych:

 • publikacja materiałów i artykułów w lokalnej prasie, współredagowanie („Gazeta Bychawska” w latach 1990-1997, „Głos Regionalisty” będący częścią „Głosu Ziemi Bychawskiej”)

 • wydawnictwa broszurowe i książkowe, m.in.:

  Dzieje Bychawy
  pod red. Ryszarda Szczygła, 1995

  Image

  Marzena Pasztaleniec-Serafińska „Roślinność kserotermiczna okolic Bychawy” 1996 r.

  Image

  Maria Dębowczyk
  Ksiądz kanonik Antoni Kwiatkowski kapłan z wiary uczynny” 1996 r

  Image

  Maria Dębowczyk
  Ofiary wojny i okupacji z Bychawy i regionu (1939-1944)” 1997 r.

  Image

  Stare cmentarze rzymskokatolickie w Bychawie i Bychawce„,
  praca zbior. pod red. Marii Dębowczyk,

  Image

  Dawne sprzęty i przedmioty użytkowe gospodarstwa wiejskiego, Bychawa i okolice„, (katalog powystawowy), 2000 r.

  Image

  Już z pola zebrane zbóż kłosy”, antologia wierszy o chlebie oraz pieśni i przyśpiewek dożynkowych z okolic Bychawy w lubelskiem” – zebrał i opracował Marian Flis, 2000

  Image

  Maria Dębowczyk, Urszula Pytlak
  Śladami Koźmianów, Przewłockich, Kowerskich
  Bychawskie Towarzystwo Regionalne 2003

  Image

  Maria Dębowczyk
  „Ks. Antoni Kwiatkowski (1861-1926) Kapłan z wiary uczynny”
  Bychawskie Towarzystwo Regionalne 2006

  Image

 

 • konkursy wiedzy o mieście i regionie, wystawy, programy historyczne i rozrywkowe o treściach regionalnych adresowane głównie do dzieci i młodzieży

 • stałą imprezę o zasięgu ponadlokalnym Międzygminne Spotkania Regionalne w ostatniej dekadzie kwietnia lub pierwszej dekadzie maja.

 • gromadzenie eksponatów i pamiątek w celu zorganizowania Izby Regionalnej

Prosimy o kontakt wszystkich, a zwłaszcza byłych bychawian, którzy posiadają materiały związane z historią miasta i własnej rodziny (pamiątki, wspomnienia, listy, fotografie, odpisy dokumentów. Najpilniej: wszystko co dotyczy postaci Zofii z Koźmianów Przewłockiej, późn. Goniewskiej (zm. w 1907 r.) – właścicielki dóbr w Woli Gałęzowskiej, represjonowanej patriotki i działaczki oświatowej, oraz historii szkolnictwa (szkoły powszechnej, podstawowej, spółdzielczej, średniej ogólnokształcącej w Bychawie, tajnego nauczania w okresie okupacji, informacji o byłych nauczycielach, wspomnienia absolwentów itp.)

Prezes BTR