Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Komunikat
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Wprowadzono:

• nowy Fundusz Promocji

Czytaj więcej...

Zaaplikuj na EIT Food Test Farms i Otrzymaj 5 000 EUR na test i promocję swojego innowacyjnego rozwiązania!

Masz rozwiązanie, które może zrewolucjonizować rolnictwo?

Chcesz je przetestować i zaprezentować potencjalnym klientom?

Zaaplikuj na EIT Food Test Farms i Otrzymaj 5 000 EUR na test i promocję swojego innowacyjnego rozwiązania!

https://www.f6s.com/testfarmspoland
EIT FOOD-TEST FARMS

Aplikuj do 20.08 https://www.f6s.com/testfarmspoland

EIT

Czytaj więcej...

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

  • Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów
  • jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami
Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w projekcie Aktywny Senior Gminy Bychawa

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • WYJAZDOWE WARSZTATY DLA GMINNEJ RADY SENIORÓW
  • STACJONARNE WARSZTATY DLA GMINNEJ RADY SENIORÓW
  • 2 WIZYTY STUDYJNE
  • STWORZENIE WOLONTARIATU
  • SENIORÓW GMINY BYCHAWA
  • SZKOLENIA DLA WOLONTARIUSZY

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY:

Koordynator: Małgorzata Czarnecka tel: 690 075 875
e-mail: czarnecka.malgorzataa@gmail.com

Czytaj więcej...

Dotacje dla osób podejmujących działalność gospodarczą

LGD „Kraina wokół Lublina” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny oraz limit środków: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym

Czytaj więcej...

Projekt dla osób niepełnosprawnych „Sprawni w Pracy”

Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r.- 31.10.2020 r.

Obszar realizacji projektu: woj. Lubelskie; powiaty: chełmski, lubelski, krasnostawski, zamojski, łęczyński, świdnicki, włodawski, Chełm, Lublin, Zamość.

Uczestnikami projektu: będzie 40 osób niepełnosprawnych (26 kobiet i 14 mężczyzn) w tym minimum 14

Czytaj więcej...

Senior w akcji projekt dla seniorów w ramach Uniwersytetu III wieku – trawa rekrutacja

Projekt “Senior w akcji” skupia się na stymulowaniu i wsparciu służącym podniesieniu kompetencji i umiejętności 90 osób – seniorów w ramach Uniwersytetu III wieku (w tym 50 kobiet) w wieku 55+ w zakresie rozwoju kompetencji ICT, językowych, fotograficznych i

Czytaj więcej...

Zaproszenie na szkolenia dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu woj. lubelskiego

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Jak bezpłatnie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne – w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3″ realizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w 12 powiatach woj. lubelskiego: m. Lublin, lubelskim, puławskim, lubartowskim,

Czytaj więcej...

Uwaga Rolniku!

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bychawie informuje, iż organizuje 11 lutego 2019 r. o godz. 9, w sali konferencyjnej UM Bychawa szkolenie dot. stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy tzw. kurs chemizacyjny – uzupełniający dla osób, którym w tym

Czytaj więcej...