Podsumowanie najważniejszych zmian wprowadzonych do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” od 2020 r.

Czyste Powietrze

Podsumowanie najważniejszych zmian wprowadzonych do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” od 2020 r.

1. Zmiany Programu obowiązujące od dnia 15 maja 2020 r.:

  • Uproszczenie formularza wniosku o dofinansowanie;
  • Rozpoczęcie naboru wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do I części Programu,
Czytaj więcej...

Badanie Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego skierowane do rolników

Szanowni Państwo w związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem technologii kosmicznych wykorzystywanych w rolnictwie oraz w obliczu wzmożonej aktywności naszych zachodnich sąsiadów w zakresie wykorzystania tych technologii, jako Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiliśmy przygotować raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w

Czytaj więcej...

Zabiegi ochrony czynnej przyczynią się do przywrócenia właściwego stanu ochrony przyrody rezerwatu „Podzamcze” poprzez stworzenie optymalnych warunków do zachowania cennej roślinności murawy kserotermicznej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że na zlecenie RDOŚ w Lublinie będą realizawone zabiegi ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody „Podzamcze” znajdującym się na obszarze będącym własnością Gminy Bychawa na działce ewidencyjnej nr 135/1 obrębu Bychawa Miasto.

Prace te

Czytaj więcej...

ANKIETA – Diagnoza rozwoju Gminy Bychawa w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem pt. Diagnoza rozwoju Gminy Bychawa w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, który będzie stanowić podstawę do opracowania Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2021-2027 uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla Państwa ankiety dotyczącej

Czytaj więcej...

I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!”

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że trwa I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski.

Celem Konkursu jest promocja regionu lubelskiego poprzez stworzenie unikalnej opowieści, która zainspiruje do odwiedzenia regionu i będzie nawiązywać do

Czytaj więcej...