Konsultacje społeczne dotyczące przyszłej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego – ankieta

Szanowni Państwo, w dniu 1 kwietnia Prezydent Miasta Lublin ogłosił konsultacje społeczne dotyczące przyszłej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Celem jest zebranie potrzeb, pomysłów oraz opinii od mieszkanek i mieszkańców Lubelskiego

Czytaj więcej...

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta – Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od

Czytaj więcej...

Konkurs dla organizacji pozarządowych na działania patriotyczno-edukacyjne połączone z wykonaniem muralu upamiętniającego wydarzenia lub postacie odnoszące się do chlubnych tradycji oręża polskiego

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej zapraszam do szerokiego zainteresowania organizacje pozarządowe działające na terenie Państwa jednostek samorządu terytorialnego do aktywnego składania ofert w konkursie pn. „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”.

Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne

Czytaj więcej...

80 milionów zł do podziału na projekty dla organizacji pozarządowych ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 – edycja 2021

Szanowni Państwo,

w imieniu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zapraszam do szerokiego zainteresowania organizacji pozarządowych działających na terenie Państwa jednostek samorządu terytorialnego do aktywnego składania ofert do konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata

Czytaj więcej...

Marszałek Województwa Lubelskiego zaktualizował projekt uchwały w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski
Lublin, 8. marca 2021 r.
RR-IX.7131.3.2021. TMZ
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683,

Czytaj więcej...

Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prowadzi projekt badawczy pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie online pn. „Tarcza antykryzysowa w praktyce. Aktualne rozwiązania dla przedsiębiorców i pracowników”

W związku z pandemią Covid-19 oraz proponowanymi przez rząd rozwiązaniami, zapraszamy Państwa na spotkanie na temat aktualnych instrumentów wsparcia dostępnych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Elementem Tarczy są instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników, którzy ucierpieli na skutek pandemii.

Szczegółowe informację

Czytaj więcej...