W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie trwa nabór na drugą turę projektu „Czas na aktywność!”

Projekt skierowany jest do osób które nie ukończyły 65 r.ż, zamieszkują na terenie powiatu lubelskiego, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz status osoby bezrobotnej lub pozostają bez zatrudnienia.

Oferowane jest poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, coaching, trening kompetencji społecznych (mający na celu

Czytaj więcej...

Już 15 lutego 2020 roku startuje rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS

Horyzonty kończą w tym roku 10 lat! Tym samym 15 lutego już po raz dziesiąty Fundacja EFC wraz ze swoim partnerem strategicznym, Fundacją Rodziny Staraków, otwiera rekrutację do swojego flagowego programu – jednego z najbardziej kompleksowych programów stypendialnych w kraju.

Czytaj więcej...

Doradztwo w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie na wymianę pieca lub docieplenie domu – zaproszenie na spotkanie 5.12.2019 r.

5 grudnia 2019 roku, w godzinach 9.00 – 15.00, 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 22,

będzie miał miejsce dyżur ekspertów Programu Czyste Powietrze.

Załącznik:

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenie dotyczące prawnych aspektów sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym – 2 grudnia 2019 r.

Burmistrz Bychawy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bychawie serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie:

 ,,Vademecum odpowiedzialnego sprzedawcy napojów alkoholowych”.

Spotkanie będzie dotyczyło prawnych aspektów sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. Jest adresowane do przedsiębiorców posiadających zezwolenia na

Czytaj więcej...

Projekt: „Pracuję u siebie II”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20014-2020,
Priorytet IX Rynek pracy,
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 105 mieszkańców województwa lubelskiego (w tym 55 kobiet) poprzez stworzenie warunków do

Czytaj więcej...

Działanie 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

W ramach Działania 1.2 Badania celowe o dofinansowanie mogą starać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Projekty, które można realizować w ramach konkursu, to przede wszystkim te, które polegają na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń

Czytaj więcej...

Zgłoś swoją organizację do programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukujemy kandydatów na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie (Afiliowane ODL). Wnioski można składać do 30 września 2019 r.

Dołącz do Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie! Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać środki z różnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z wieloma partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców, przyznawać dotacje

Czytaj więcej...

Zapraszamy osoby zainteresowane branżą IT do udziału w projekcie ,,NOWE KWALIFIKACJE – LEPSZE PERSPEKTYWY”

„Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy”. .
Projekt skierowany jest do 105 osób (32 kobiet, 73 mężczyzn) w wieku powyżej 18. roku życia,), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ), które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, podniesieniem

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w projekcie Aktywny Senior Gminy Bychawa

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • WYJAZDOWE WARSZTATY DLA GMINNEJ RADY SENIORÓW
  • STACJONARNE WARSZTATY DLA GMINNEJ RADY SENIORÓW
  • 2 WIZYTY STUDYJNE
  • STWORZENIE WOLONTARIATU
  • SENIORÓW GMINY BYCHAWA
  • SZKOLENIA DLA WOLONTARIUSZY

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY:

Koordynator: Małgorzata Czarnecka tel: 690 075 875
e-mail: czarnecka.malgorzataa@gmail.com

Czytaj więcej...

Dotacje dla osób podejmujących działalność gospodarczą

LGD „Kraina wokół Lublina” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny oraz limit środków: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym

Czytaj więcej...