BLKS Granit Bychawa otrzyma ponad 15 tysięcy złotych jako dotację na realizację zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 20 czerwca 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem „Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami

Czytaj więcej...

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie pojawiły się dwa ogłoszenia odnoście możliwości najmu części nieruchomości przy ul. Józefa Piłsudskiego w Bychawie

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Miejskiego w Bychawie

Termin składania ofert: 2022-08-04 23:59

linki do ogłoszeń poniżej:

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne, dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”
zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022-2030 w środę 20 lipca

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022-2030”, zapraszam na spotkanie konsultacyjne w zakresie możliwości, kierunków oraz planowanej do realizacji misji i wizji rozwoju gminy oraz dokonanie priorytetyzacji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej – Pieśni patriotyczne w Zaraszowie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 7 lipca 2022 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic, Zaraszów 64, 23-100 Bychawa, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

Czytaj więcej...

Spotkanie dla osób szukających informacji na temat dofinansowań rządowych dotyczących energii – 13 lipca w sali konferencyjnej UM

Urząd Miejski w Bychawie zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne na temat programów „Czyste Powietrze”, „Agroenergia” oraz „Mój Prąd”.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 22

13 lipca 2022 roku. o godzinie 12

Czytaj więcej...

Wybory sołtysa w Starej Wsi Trzeciej już 10 sierpnia 2022 – zaproszenie

MIESZKAŃCY Sołectwa Stara Wieś Trzecia

Informuję, że dnia 10 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 17.00 w remizie w Starej Wsi Trzeciej odbędą się wybory uzupełniające na funkcję sołtysa w sołectwie Stara Wieś Trzecia. Wszystkich mieszkańców sołectwa serdecznie zapraszam.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

Czytaj więcej...

Druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski

Smakuj Lubelskie i nakręć film!

Na rowerze, kajakiem, konno a może pieszo? Nieważne jak smakujesz lubelskie. Podejmij wyzwanie i stwórz swoją unikalną opowieść, która zainspiruje do odwiedzenia regionu lubelskiego i będzie nawiązywać do hasła: „Lubelskie. Smakuj życie!”.

Zapraszamy Państwa do

Czytaj więcej...