Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 – piłka nożna i siatkowa

Drukuj artykuł

Wyciąg z ogłoszenia:

Cel konkursu: wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, aktywne wykorzystanie czasu wolnego dzieci i

Czytaj więcej...

Szansa na dofinansowanie odbudowy bychawskich zabytków

Drukuj artykuł

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Maksymalna wysokość dofinansowania to 98% wartości inwestycji, przy obowiązkowym wkładzie własnym w wysokości 2% wartości inwestycji.

Podmiotem uprawnionym do składania wniosków jest m.in. gmina, do której

Czytaj więcej...

Rolnicy mogą zgłaszać się do udziału w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – do 28 lutego

Drukuj artykuł

Burmistrz Bychawy informuje, iż Gmina Bychawa zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Do złożenia wniosku o

Czytaj więcej...

Utraciłeś dokumenty? – Zastrzeż je w banku!

Drukuj artykuł

Dlaczego warto zastrzec utracone dokumenty?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można

Czytaj więcej...

Można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2023 r. w terminie od 1 do 28 lutego 2023 r.

Drukuj artykuł

UWAGA ROLNICY

Burmistrz Bychawy informuje, że każdy producent rolny, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny „ZIMOWY KRAJOBRAZ POWIATU LUBELSKIEGO”

Drukuj artykuł

Konkurs fotograficzny pozwoli na wyłonienie artystów, którzy poprzez swoje ciekawe ujęcia zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci gadżetów Powiatu Lubelskiego. Konkurs adresowany jest do wszystkich – zarówno mieszkańcówPowiatu Lubelskiego, jak i do osób odwiedzających go, co pozwoli poznać sposób postrzegania potencjału Powiatu

Czytaj więcej...

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację

Drukuj artykuł

mLegitymacja to elektroniczna wersja legitymacji emeryta-rencisty, którą dotychczas ZUS wydawał w formie plastikowej karty.

Jak mogę uzyskać dostęp do mLegitymacji?

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i masz urządzenie mobilne z dostępem do Internetu (np. smartfon) – zainstaluj bezpłatną aplikację mObywatel.

Czytaj więcej...