Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Otrzymane w ramach Rządowego Program „Aktywna tablica” wsparcie finansowe umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.W ramach udzielonego wsparcia finansowego zakupiono:

– pomoce dydaktyczne i narzędzia do

Czytaj więcej...

Inwestycje o wartości ponad 23 milionów złotych ruszają w Gminie Bychawa! – LIV Sesja Rady Miejskiej w Bychawie

MAMY TO! Rozpoczynamy kolejne, bardzo ważne inwestycje w Gminie Bychawa o wartości PONAD 23 MILIONÓW ZŁOTYCH! Przed nami przebudowa wielu dróg oraz budowa dworca komunikacji publicznej i parkingu!

Na dzisiejszej sesji bychawscy radni uchwalili zmiany w wieloletnim planie inwestycyjnym i

Czytaj więcej...

Nowy rok, nowe wyzwania. Radni uchwalili budżet na 2023 rok. Stawiamy w nim na rozwój inwestycji, edukacji i wsparcie dla seniorów. Liczymy na dalszy szybki rozwój naszego małego centrum świata

Mapa poglądowa planowanej przebudowy szosy

Najważniejsze inwestycje2023 roku:

  • „Rozwój układu komunikacyjnego w gminie Bychawa poprzez przebudowę dróg wiejskich” w miejscowościach Bychawka Druga-Kolonia (droga nr 107236L oraz 107237L), Osowa (droga nr 107236L), Leśniczówka (droga nr 107208L), Osowa-Kolonia (droga nr 107233L), Olszowiec-Kolonia
Czytaj więcej...

Burmistrz Bychawy zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy i rozbudowy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Partyzantów

Szanowni Państwo – właściciele działek położonych przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Partyzantów od numeru 56 strona parzysta.

Burmistrz Bychawy zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy i rozbudowy drogi gminnej nr 107204L – ul. Marii Dąbrowskiej w Bychawie przeprowadzane od dnia 16 do dnia

Czytaj więcej...

Mieszkańcy Gminy Bychawa korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków

Wysoki komfort użytkowania, niższe rachunki za wywóz nieczystości to tylko niektóre z zalet korzystania z „przydomówek”. Od listopada mieszkańcy Gminy Bychawa eksploatują urządzenia wybudowane dzięki realizacji projektu „Czyste środowisko dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Bychawa”. Dofinansowanie w wysokości

Czytaj więcej...

Gmina Bychawa podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych Bychawa – Romanów. 6 kilometrów za 6,8 miliona złotych

link do mapy poglądowej: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1iWoJj8eLNUi3fmzdvXtpMCSLhG8vhhw&usp=sharing

Gmina Bychawa podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302

Czytaj więcej...