Gmina Bychawa w dniu 31.08.2020 r. otrzymała 1 060 495 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe (inwestycje), które zrealizowane zostaną w 2021 r. Zgodnie z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych

Czytaj więcej...

Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Gałęzowska-Kolonia

CELE:

  • poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych, wprowadzenie zarządzania prędkością
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
  • podnoszenie standardu dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności tych standardów,
  • zwiększenie dostępności transportowej do ośrodków gospodarczych, usług publicznych, służb działających dla bezpieczeństwa obywateli,
  • poprawa
Czytaj więcej...

Zakończono przebudowę drogi gminnej w Olszowcu i Olszowcu-Kolonii

CELE:

  • poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych, wprowadzenie zarządzania prędkością
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
  • podnoszenie standardu dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności tych standardów,
  • zwiększenie dostępności transportowej do ośrodków gospodarczych, usług publicznych, służb działających dla bezpieczeństwa obywateli
  • poprawa
Czytaj więcej...

Szanowni uczestnicy projektu „Eko-energia w Gminie Bychawa”- Beneficjenci instalacji fotowoltaicznych!

Informujemy, że dnia 30 lipca 2020 r. na terenie gminy Bychawa przeprowadzona zostanie wizja lokalna mająca na celu aktualizację dokumentacji technicznej na wykonanie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Osoby, które zdeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie proszone są o indywidualne umawianie godziny spotkania

Czytaj więcej...

Kolejny projekt Gminy Bychawa otrzyma dofinansowanie – 172 punkty oświetlenia drogowego w technologi LED

lampa led

„Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie Bychawa” to kolejny projekt Gminy Bychawa, który otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych.

7 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi Priorytetowej 5 –

Czytaj więcej...

Ponad milion złotych dla Gminy Bychawa z Funduszu Inwestycji Samorządowych

We wtorek 30 czerwca 2020 roku w Bełżycach burmistrz Bychawy Janusz Urban z rąk premiera Mateusza Morawieckiego odebrał promesę z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wysokość tego dodatkowego wsparcia to 1 060 495 zł.

Czytaj więcej...

Bychawski zalew ma szansę na nowe oblicze – trzymajmy kciuki za otrzymanie dofinansowania

Niezwykle miło nam poinformować, że projekt „Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie” przeszedł pozytywnie etap formalny i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oś priorytetowa 7 „Ochrona dziedzictwa

Czytaj więcej...

Gmina Bychawa przekazała 39 komputerów do zdalnego kształcenia dla szkół.

W ramach Konkursu Grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Gmina Bychawa zakupiła 39 komputerów przenośnych dla 4

Czytaj więcej...

Umowa na dofinansowanie projektu „Eko-Energia w gminie Bychawa” podpisana.

19 maja 2020 r.  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Burmistrz Bychawy Janusz Urban oraz Skarbnik Gminy Elżbieta Dworak podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Eko-Energia w gminie Bychawa”.

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania

Czytaj więcej...

Gmina Bychawa podpisała umowę na zakup komputerów do zdalnego kształcenia.

W ramach Konkursu Grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Bychawa otrzymała grant w wysokości 69 990,90

Czytaj więcej...

Burmistrz Bychawy zaprasza wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do projektu o wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, o wydajności do 5 m3 na dobę.

Planowany termin realizacji projektu to lata 2020-2021. Realizacja jego będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Możliwe do uzyskania maksymalne dofinansowanie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Szacowany wkład własny mieszkańców wynosiłby 36,37 % kosztów

Czytaj więcej...