Stowarzyszenie Kreatywna Bychawa

Stowarzyszenie Kreatywna Bychawa jest Stowarzyszeniem nowopowstałym o charakterze społecznym, działającym na terenie Gminy Bychawa.

            Celem Stowarzyszenia jest integracja społeczności w tworzeniu właściwych stosunków międzyludzkich oraz wspólne podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, integracji międzypokoleniowej, rozwoju kulturowego i gospodarczego gminy Bychawa,                

Czytaj więcej...

Trwają prace w miejscowości Wincentówek. Zdejmowane są zużyte płyty drogowe stanowiące obecną nawierzchnię drogi

Zadanie dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych. Modernizacji zostanie poddane 1355 mb drogi – od oczyszczalni ścieków (gdzie kończy się nawierzchnia wyremontowana w roku ubiegłym) do drogi powiatowej relacji Bychawa-Lublin.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu tj. PPHU STAN-LUB z Bełżyc

Czytaj więcej...

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza – pierwsza warstwa asfaltu

Wynotowane z umowy:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg i chodników na terenie gminy Bychawa obejmująca: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 107221L od km 0+097 do km 0+632 w miejscowości Stara Wieś Pierwsza o długości

Czytaj więcej...

Informacje o realizacji kolejnego projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie pn. Aktywny Senior

W dniu 06.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Bychawa została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia – zakończona

Wynotowane z umowy:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 107237L w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia od km 0+100 do km 0+432 (332 mb):

  • roboty przygotowawcze rozbiórkowe i wykończeniowe,
  • nawierzchnia z betonu asfaltowego,
  • utwardzenie pobocza,
  • urządzenia bezp. ruchu,
  • zjazdy ind.

Termin

Czytaj więcej...

Mieszkańcy Wincentówka będą mieli nową, asfaltową, ponad kilometrową drogę

W poniedziałek 27 maja 2019 roku burmistrz Bychawy Janusz Urban oraz skarbnik Gminy Bychawa Elżbieta Dworak z rąk wicewojewody Roberta Gmitruczuka odebrali umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wincentówek.

Zadanie dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych. Modernizacji zostanie poddane

Czytaj więcej...