Gmina Bychawa w dniu 31.08.2020 r. otrzymała 1 060 495 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe (inwestycje), które zrealizowane zostaną w 2021 r. Zgodnie z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych

Czytaj więcej...

Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Gałęzowska-Kolonia

CELE:

  • poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych, wprowadzenie zarządzania prędkością
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
  • podnoszenie standardu dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności tych standardów,
  • zwiększenie dostępności transportowej do ośrodków gospodarczych, usług publicznych, służb działających dla bezpieczeństwa obywateli,
  • poprawa
Czytaj więcej...

Zakończono przebudowę drogi gminnej w Olszowcu i Olszowcu-Kolonii

CELE:

  • poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych, wprowadzenie zarządzania prędkością
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
  • podnoszenie standardu dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności tych standardów,
  • zwiększenie dostępności transportowej do ośrodków gospodarczych, usług publicznych, służb działających dla bezpieczeństwa obywateli
  • poprawa
Czytaj więcej...

Szanowni uczestnicy projektu „Eko-energia w Gminie Bychawa”- Beneficjenci instalacji fotowoltaicznych!

Informujemy, że dnia 30 lipca 2020 r. na terenie gminy Bychawa przeprowadzona zostanie wizja lokalna mająca na celu aktualizację dokumentacji technicznej na wykonanie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Osoby, które zdeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie proszone są o indywidualne umawianie godziny spotkania

Czytaj więcej...

Kolejny projekt Gminy Bychawa otrzyma dofinansowanie – 172 punkty oświetlenia drogowego w technologi LED

lampa led

„Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie Bychawa” to kolejny projekt Gminy Bychawa, który otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych.

7 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi Priorytetowej 5 –

Czytaj więcej...

Bychawski zalew ma szansę na nowe oblicze – trzymajmy kciuki za otrzymanie dofinansowania

Niezwykle miło nam poinformować, że projekt „Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie” przeszedł pozytywnie etap formalny i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oś priorytetowa 7 „Ochrona dziedzictwa

Czytaj więcej...