Gmina Bychawa – Sprzątamy z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach

W ramach tego działania uprzątnięty został obszar całego rezerwatu będącego formą ochrony przyrody zlokalizowanego na terenie gminy Bychawa ze śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Uczestnicy akcji zostali wyposażeni w jednorazowe rękawiczki oraz worki na odpady. W miarę

Czytaj więcej...

Aplikacja ,,śmieciowa” pomoże ustalić kto nie płaci za odpady komunalne

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Bychawa podpisała z Gminą Miejską Świdnik porozumienie dotyczące udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z aplikacji wykrywającej rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w deklaracjach określających wysokość opłaty za

Czytaj więcej...

Od 1 lutego 2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 23 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane w sposób selektywny (zmiana z 17 zł)
  • 56 zł miesięcznie od osoby w przypadku nie dopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych  w sposób selektywny
    (do momentu stwierdzenia poprawnej segregacji odpadów)

Właściciele nieruchomości zabudowanych

Czytaj więcej...

Do 8 lutego 2022 r. przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

azbest

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31.01.2022 r. do dnia 08.02.2022 r.

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru

Czytaj więcej...