Aktualne informacje z zakresu realizacji ustawy „śmieciowej”

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczęciem realizacji obowiązków wynikających z zapisów nowej „ustawy śmieciowej” Burmistrz Bychawy informuje, że:
1.Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, będą nadal systematycznie dostarczane przez firmę odbierającą odpady podczas opróżniania pojemników.
2.W przypadku nieotrzymania worków do

Czytaj więcej...

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bychawa

1. Odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Bychawa zajmuje się firma EKOLAND Sp. z o.o. ul. M. J. Piłsudskiego 12, 23-200 Kraśnik.

Umowa zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych została zawarta w dniu 3 stycznia

Czytaj więcej...

Opłata śmieciowa

Opłata będzie naliczana od osoby

Tak postanowili radni gminy Bychawa, którzy uchwalili nowy regulamin utrzymania czystości i porządku oraz ceny wywozu śmieci. Wysokość stawek opłaty śmieciowej w Bychawie będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Mieszkańcy, którzy będą segregować odpady zapłacą

Czytaj więcej...

Rada Miejska uchwaliła stawki opłat za śmieci

Rada Miejska w Bychawie na ostatnich dwóch sesjach przyjęła już wszystkie najważniejsze uchwały w zakresie realizacji ustawy tzw. śmieciowej. Regulamin, uchwały w sprawie metody ustalania opłaty, jej wysokości, terminu i trybu uiszczania, wzoru deklaracji oraz sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.

 2013-03-26 smieci

Opłata będzie

Czytaj więcej...