Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

W dniu 29 lipca 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Gmina Bychawa a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp.  z o.o. ul. Przemysłowa 35, 24-200 Bełżyce dotycząca przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu

Czytaj więcej...

Aktualne informacje z zakresu realizacji ustawy „śmieciowej”

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczęciem realizacji obowiązków wynikających z zapisów nowej „ustawy śmieciowej” Burmistrz Bychawy informuje, że:
1.Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, będą nadal systematycznie dostarczane przez firmę odbierającą odpady podczas opróżniania pojemników.
2.W przypadku nieotrzymania worków do

Czytaj więcej...