Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2020

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 1 lipca 2020 r. (środa) godz. 9.00

Porządek posiedzenia:

 1. Dyskusja na temat zalewu w Bychawie.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2019 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 27 maja 2020 r. (środa) godz. 9.00
Porządek posiedzenia:

 1. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 3. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2020

Komisja do spraw oświaty – 25 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 10.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) nadania imienia Szkole Podstawowej w Bychawie.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 17 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 12.00
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2020.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2019

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 3. uchwalenia Gminnego
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2019

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 27 listopada 2019 r. (środa) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – październik 2019

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 30 października 2019 r. (środa) godz. 11.30

Porządek posiedzenia:

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 2. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2019

Komisja do spraw oświaty – 25 września 2019 r. (środa) godz. 11.45
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2019

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 13.00 (sala ślubów pok. Nr 17)
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wskazania
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2019

Komisja do spraw budżetu i finansów- 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 8.15- sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 3. udzielenia przez Gminę Bychawa
Czytaj więcej...

Komisja Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw oświaty- 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 11.00- sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały:
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej- 31 lipca 2019 r. (środa) o godzinie 10.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza możliwości realizacji powiatowych inwestycji drogowych we współpracy z Gminą Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.
Czytaj więcej...