Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2022

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2022

Komisja do spraw budżetu i finansów – 8 listopada 2022 r. (wtorek) godz. 8.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – październik

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 24 października 2022 r. (poniedziałek) godz. 9.00
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 2. Petycja w sprawie Młodzieżowej Rady.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 28 września 2022 r. (środa) godz. 13.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2022

Komisja do spraw oświaty – 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) godz. 13.00

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bychawa na rok szkolny 2022/2023.
 2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego- objazd szkół.
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2022

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 29 czerwca 2022 r. (środa) godz. 10.30
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2021 rok.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2022 r.
 3. Przyjęcie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2022

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 25 maja 2022 r. (środa) godz. 12.15
Porządek posiedzenia:

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2022

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 30 marca 2022 r. (środa) godz. 11.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) rozpatrzenia petycji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego,

Czytaj więcej...