Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie opłaty adiacenckiej

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 18 maja 2021 r. (wtorek) godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw budżetu i finansów – 4 maja 2021 r. (wtorek) godz. 8.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2021

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 24 marca 2021 r. (środa) godz. 12.15

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat funkcjonowania GZB, komunikacji społecznej.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji,

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2021

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 19 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 9.30

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 19 stycznia

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 16 grudnia 2020 r. (środa) godz. 10.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawach:
 2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
Czytaj więcej...

Komisje Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2020

Komisja do spraw oświaty – 25 listopada 2020 r. (środa) godz. 10.30

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 30 września 2020 r. (środa) godz. 12.15
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) przyjęcia Lokalnego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2020-2024.
 2. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2020

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 2 września 2020 r. (środa) godz. 10.45
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2020

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 1 lipca 2020 r. (środa) godz. 9.00

Porządek posiedzenia:

 1. Dyskusja na temat zalewu w Bychawie.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2019 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji
Czytaj więcej...