Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2015

19 stycznia 2015r. (poniedziałek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

20 stycznia 2015r. (wtorek) godz. 14.00

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2014

30 grudnia 2014 r. (wtorek) godz. 1200 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
b) obciążenia służebnością przesyłu
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie 22-25 września

22 września 2014 r. (poniedziałek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2014

25 czerwca 2014r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w ustanowienia herbu, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Bychawa oraz zasad ich stosowania.
2. Sprawy bieżące.

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2014

28 maja 2014 r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – kwiecień 2014

23 kwietnia 2014r. (środa) godz. 8.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
  2. Sprawy bieżące.

 

23 kwietnia 2014r. (środa) godz. 9.00 posiedzenie Komisji

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2014

25 marca 2014 r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,

b) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

2. Sprawy bieżące.

 

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2014

25 lutego 2014r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2014.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2014.
3. Sprawy bieżące.

25

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2014

28 stycznia 2014r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat funkcjonowania GZB, Komunikacji społecznej.
2. Sprawy bieżące.

 

28 stycznia 2014r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie

Czytaj więcej...