Ogłoszenie – przypomnienie o złożeniu sprawozdań

Przypominamy, że 31 stycznia 2012 roku (dla niektórych zadań 30 stycznia)  upływa termin złożenia sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonych szczegółowo w ofertach złożonych przez funkcjonujące na terenie gminy Bychawa 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty i oferta na realizację zadania użytku publicznego – Zorganizowanie XIV Spotkań Regionalnych – Bychawa 2011

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 8 listopada 2011 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne złożyło wniosek
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty i oferta na realizację zadania pożytku publicznego – Wydanie książki (BTR)

Bychawskie Towarzystwo Regionalne złożyło ofertę dofinansowania wydania książki.
PLIK ŹRÓDŁOWY

O książce:

Albin Koprukowniak: Lokalna społeczność gminy bychawskiej i jej aktywność 1864-1918

Prof. doktor hab. Albin Koprukowniak, pracownik naukowy UMCS w Lublinie, od 1999 profesor zwyczajny. Jego dorobek naukowy obejmuje

Czytaj więcej...

Wakacje z Bogiem – Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 05 lipca 2011 r. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie ul. ks. P. Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki

Czytaj więcej...

Ogłoszenie – konkurs ofert na zadanie publiczne

Burmistrz Bychawy
działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2  oraz art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego na rok 2011.

Czytaj więcej...