Konkurs „sport” – wyniki konkursu ofert

Wyniki 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2013 r.
 
 
W dniach18-20.03.2013 roku Komisja konkursowa dokonała oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19 a

Burmistrz Bychawy

informuje, że w dnia 1 lutego 2013 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie obozu profilaktycznego na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty z pominięciem konkursu ofert

Burmistrz Bychawy

informuje, że w dniu 28 listopada 2012 r. Bychawskie Towarzystwo Regionalne w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Wydanie przewodnika po historii i kulturze regionu bychawskiego”, które realizowane będzie od dnia 12 grudnia 2012 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty

Burmistrz Bychawy

informuje, że w dniu 19 listopada 2012 r. Bychawskie Towarzystwo Regionalne w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie XV Spotkań Regionalnych Bychawa 2012″, które realizowane będzie od dnia 3 grudnia 2012 r. do

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne – program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 roku

Wyniki
otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 r.

W dniu 05.06.2012 roku Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wyłonienie wykonawców zadań

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19 a ustawy o dzialności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 10 kwietnia 2012 roku Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa” złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych nauki pływania dla młodzieży i dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa” w okresie od 23.04.2012 r. do 30.06.2012 r.

Czytaj więcej...