Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2012 r.

W dniach 14 – 23.03.2012 roku Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2012 na terenie gminy Bychawa, dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ofert ogłoszonym przez Burmistrza Bychawy w dniu 20.02.2012 roku na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2012 r.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku

BURMISTRZ BYCHAWY
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

w 2012 roku

do pobrania: Wzór oferty 2012.doc

Czytaj więcej...

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 24 stycznia  2012 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji

Czytaj więcej...

Ogłoszenie – przypomnienie o złożeniu sprawozdań

Przypominamy, że 31 stycznia 2012 roku (dla niektórych zadań 30 stycznia)  upływa termin złożenia sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonych szczegółowo w ofertach złożonych przez funkcjonujące na terenie gminy Bychawa 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty i oferta na realizację zadania użytku publicznego – Zorganizowanie XIV Spotkań Regionalnych – Bychawa 2011

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 8 listopada 2011 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne złożyło wniosek
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty i oferta na realizację zadania pożytku publicznego – Wydanie książki (BTR)

Bychawskie Towarzystwo Regionalne złożyło ofertę dofinansowania wydania książki.
PLIK ŹRÓDŁOWY

O książce:

Albin Koprukowniak: Lokalna społeczność gminy bychawskiej i jej aktywność 1864-1918

Prof. doktor hab. Albin Koprukowniak, pracownik naukowy UMCS w Lublinie, od 1999 profesor zwyczajny. Jego dorobek naukowy obejmuje

Czytaj więcej...

Wakacje z Bogiem – Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 05 lipca 2011 r. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie ul. ks. P. Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki

Czytaj więcej...

Ogłoszenie – konkurs ofert na zadanie publiczne

Burmistrz Bychawy
działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2  oraz art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego na rok 2011.

Czytaj więcej...