Poświadczenia własnoręczności podpisu należy zgłosić się do kancelarii notarialnej

Urząd Miejski w Bychawie informuje, że w Bychawie została otworzona kancelaria notarialna przy ul. Rynek 15. W związku z powyższym stosownie do Rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w celu poświadczenia

Czytaj więcej...

31 stycznia 2015 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2014 rok

Burmistrz Bychawy przypomina, że 31 stycznia 2015 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2014 rok (oddzielnie dla poszczególnych napojów alkoholowych – zezwolenia A,  B, C ) oraz uiszczenia przez przedsiębiorców I raty należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Czytaj więcej...

Daty i miejsca wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Bychawa

Data zebrania

I termin

godzina

II termin

godzina

Miejscowość

/miejsce zebrania

9-02-2015

Godz.10:00

Godz.10:15

Kosarzew Dolny-Kolonia

remiza

9-02-2015

Godz. 17:00

Godz. 17:15

Bychawka Trzecia

szkoła w Bychawce Drugiej-Kolonii

9-02-2015

Godz.17:00

Godz.17:15

Bychawka Druga-Kolonia

szkoła

9-02-2015

Godz. 17:00

Godz. 17:15

Bychawka Trzecia-Kolonia

Czytaj więcej...

Rozpoczęliśmy odczyty energii słonecznej!

Od dnia dzisiejszego, tj. od 16 stycznia 2015 r. rozpoczął się odczyt energii pozyskanej ze słońca u użytkowników indywidualnych na terenie Gminy Bychawa. Odczytu dokonuje pracownik Urzędu Miejskiego w Bychawie posiadający identyfikator ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem.  Będzie on również dokonywał przeglądu instalacji pod kątem prawidłowości jej działania oraz przyjmował zgłoszenia ewentualnych awarii.

Z uwagi na nieobecność części mieszkańców w domach w ciągu dnia, wizyty Naszego pracownika odbywać się będą również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty.

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2015

19 stycznia 2015r. (poniedziałek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

20 stycznia 2015r. (wtorek) godz. 14.00

Czytaj więcej...

10 dniowe kolonie zimowe dla dzieci rolników, ubezpieczonych w KRUS

Społeczne Stowarzyszenie DIALOG przedstawia ofertę 10 dniowych kolonii zimowych dla dzieci rolników, ubezpieczonych w KRUS dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 

Turnusy wypoczynku:      

31 stycznia-9 lutego 2015r.

 

Pensjonat Wypoczynkowy

„HALINA”

Ul. Stachonie 28

34-502 Zakopane

 http://www.zakopane.halina.tur1.eu

 3-12 lutego 2015r.

 

Pensjonat wypoczynkowy

„JAWOR”

ul. Kościuszki 15
58-540 Karpacz

 http://www.jawor.karpacz.pl/

Wyjazd z Lubartowa

 

UWAGA: DECYDUJE KOLEJNOSC ZGŁOSZEN!!! OSOBY ZAKWALIFIKOWANE TELEFONICZNIE – PROSZE O DOSTARCZANIE DOKUMETÓW W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM!!:
-WYPEŁNIONA KARTA KWAIFIKACYJNA (DO POBRANIA ZE STRONY)
-ZASWIADCZENIE Z KRUS (WNIOSEK DO POBRANIA ZE STRONY)
-WPŁATA (POTWIERDZENIE PRZELEWY LUB GOTÓWKA)

DOKUMENTY DOSTARCZAMY OSOBISCIE LUB WYSYŁAM NA ADRES STOWARZYSZENIA DIALOG

UL .KS POPIELUSZKI 9/16

21-100 lUBARTÓW

Czytaj więcej...