Konsultacje społeczne – program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Czytaj więcej...

Biuro doradztwa obywatelskiego i prawnego za niewielką odpłatność

Mieszkańcy Gminy Bychawa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom Gminy Bychawa, Urząd Miejski w Bychawie informuje, że rozpoczyna działalność funkcjonowanie biura doradztwa obywatelskiego i prawnego, prowadzone przez P. Bożenę Bakalarz – aplikanta radcowskiego. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 7 listopada 2012

Czytaj więcej...

Nie płacimy za wpis do CEIDG!

Drogi Przedsiębiorco

2012-10-30 ceidg logo

Od dnia 1 lipca 2011 r. Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona jest przez Ministra Gospodarki w jednym systemie Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do którego został przeniesiony z dotychczasowej ewidencji gminnej również twój wpis. 

W związku z

Czytaj więcej...

Akcja sprzątania cmentarzy

Dzień Wszystkich Świętych co roku mobilizuje nas do wielkiego sprzątania cmentarzy. Czyścimy nagrobki, grabimy liście, kupując kwiaty, znicze i wiązanki składamy je na grobach rodziny, przyjaciół, znajomych. Czy jednak w tej przedświątecznej krzątaninie pamiętajmy o starych, zapomnianych nagrobkach, nierzadko znajdujących

Czytaj więcej...

Informacja dla rolników – zabroniony jest obrót zwierzętami leżącymi i pourazowymi i transportowanie ich do rzeźni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje, że zabroniony jest obrót zwierzętami „leżącymi i pourazowymi” i transportowanie ich do rzeźni.

Przepisy stanowią, że w przypadku zwierząt niezdolnych do transportu, należy przeprowadzić ubój z konieczności w gospodarstwie, przez uprawnioną osobę w obecności

Czytaj więcej...

trwa nabór wniosków o objęcie dożywianiem dzieci w roku szkolnym 2012/2013

Burmistrz Bychawy informuje mieszkańców gminy, że trwa nabór wniosków o objęcie dożywianiem dzieci w roku szkolnym 2012/2013.

W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy dochód netto na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia

Czytaj więcej...

Uwaga przedsiębiorcy – upływa termin uiszczenia 3 raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Bychawy przypomina, że w dniu 30.09.2012 r. (niedziela) upływa termin płatności III raty należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z

Czytaj więcej...

Spotkania informacyjne dotyczące projektowania gazyfikacji Miasta Bychawa

Zakład Gazowniczy w Lublinie oraz Biuro Projektowe PPHiU „H-GAZ” w Rzeszowie uprzejmie zapraszają na spotkania informacyjne dotyczące projektowania gazyfikacji Miasta Bychawa.

 

Na spotkaniach przekazane zostaną informacje dotyczące spraw formalno-prawnych, technicznych oraz kosztów realizacji inwestycji z uwzględnieniem przyłączy domowych

Czytaj więcej...

Na terenie naszej gminy będzie usuwany azbest

W ramach projektu w tym roku wyroby zawierające azbest na terenie naszej gminy zostaną usunięte z 22 gospodarstw, na liście rezerwowej znajduje się jeszcze 11 osób, u których projekt będzie realizowany w terminie późniejszym.

W Urzędzie Miejskim w pokoju nr 7 dostępna jest lista rankingowa wniosków o dofinansowanie do demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Czytaj więcej...

Promocja naszej gminy na Dożynkach Powiatowych w Radawcu

W niedzielę, 2 września, mieszkańcy Powiatu Lubelskiego spotkają się na Dożynkach Powiatowych w Radawcu. Będziemy tam również my, mieszkańcy gminy Bychawa. W „Wiosce LGD” na stoisku promocyjnym  będziemy promować nasze lokalne produkty – bychawskie pierogi oraz szlak rowerowy „Doliną

Czytaj więcej...