Harmonogram posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie, 26-28 czerwca 2012

26 czerwca 2012r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.
b) wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie na podmiot organizujący pracę z rodziną,
3. Sprawy bieżące.

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 roku

Wyniki
otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 r.

W dniu 05.06.2012 roku Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wyłonienie wykonawców zadań

Czytaj więcej...

Ankieterzy przepytają rolników

Statystyczne badania rolnicze 2012
Statystyka publiczna od wielu lat prowadzi
ankietowe badania gospodarstw rolnych. Dotychczas badania te były realizowane przez osoby zawodowo związane z rolnictwem, zatrudnione w urzędach gmin lub ośrodkach doradztwa rolniczego i tym samym znane mieszkańcom prowadzącym działalność rolniczą. W tym roku ankietowe badania rolnicze będą po raz pierwszy prowadzone również przez pracowników (ankieterów) Urzędu Statystycznego w Lublinie poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni.

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

30 maja 2012r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół.
2. Sprawy bieżące.

31 maja 2012r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek

Czytaj więcej...

Wielka zbiórka elektro-odpadów 18-19 maja

Zbieramy zużyte: telewizory, monitory, komputery, drukarki, klawiatury, myszki, telefony, kalkulatory, lodówki, pralki, lodówki, pralki, mikrofalówki, piekarniki, miksery, czajniki, kable, przedłużacze, etc.

Punkty zbiórek:
Plac przy szkole w Bychawce Drugiej (dla wsi Bychawka Pierwsza, Bychawka Duga, Bychawka Trzecia, Bychawka Druga Kolonia,

Czytaj więcej...