Otrzymaliśmy 300 tys. zł na drogi z budżetu państwa

W ramach podziału środków Budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wyniku rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie Gmina Bychawa otrzymała promesę na dofinansowanie ochrony dna wąwozów lessowych przed erozją w ciągach dróg gminnych w miejscowościach Zdrapy oraz Bychawka Trzecia-Kolonia w wysokości 300

Czytaj więcej...

Do wtorku można zgłaszać uprawy, które ucierpiały podczas zimy

Przesunięto termin składania wniosków na wtorek 3 kwietnia do godziny 15.15

Burmistrz Bychawy informuje, że osoby, których uprawy ucierpiały w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011-2012, winny zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Bychawie (Punkt Obsługi Interesanta )

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

27 marca 2012r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) likwidacji Szkoły Podstawowej w Zaraszowie,
b) planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Bychawa,
c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

Czytaj więcej...

Bezpłatne konsultacje dla osób zainteresowanych funduszami europejskimi

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 2 kwietnia br. (poniedziałek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Miasta Bychawa
od

Czytaj więcej...

UPRAWA MAKU – można składać wnioski o wydania zezwolenia

Burmistrz Bychawy informuje, o możliwości uzyskania zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego odmiany MIESZKO. Zgodnie z podjętą uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XIX/252/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz

Czytaj więcej...

HubalNews może wygrać w konkursie Kuriera Lubelskiego

 Zachęcamy wszystkich do lektury kolejnego numeru gazety. Zachęćcie znajomych do lektury gazetki i odwiedzenia naszej strony internetowej. Gazetka została zgłoszona do konkursu. Możecie oddawać swój głos klikając na „niebieską łapkę” pod aktualnym numerem na stronie press.juniormedia.pl/hubalnews/

źródło: zsz.bychawa.pl

Czytaj więcej...

Nabór deklaracji na kolektory słoneczne do 16 kwietnia

W kwietniu 2012 r. Zarząd Województwa Lubelskiego planuje ogłosić konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku, na realizację projektów związanych z montażem kolektorów słonecznych na posesjach osób fizycznych.

Z programu mogą skorzystać właściciele posesji położonych na terenach wiejskich oraz miejskich.

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2012 r.

W dniach 14 – 23.03.2012 roku Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2012 na terenie gminy Bychawa, dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ofert ogłoszonym przez Burmistrza Bychawy w dniu 20.02.2012 roku na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2012 r.

Czytaj więcej...