LIII Sesja Rady Miejskiej

Drukuj artykuł

Uprzejmie zapraszam na LIII sesję Rady Miejskiej w Bychawie, która odbędzie się w dniu 7 października 2010r. o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

 Proponowany porządek posiedzenia:
 
Czytaj więcej...

Porady Prawne

Drukuj artykuł

Radca Prawny Pani Maria Plich – Cebula udzielać będzie porad prawnych interesantom w dniu 8.10.2010 w godz. 15.30 – 17.30

Czytaj więcej...

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie

Drukuj artykuł

2 października 2010 r. (sobota) w godzinach 9-13, będzie pełniony w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie dyżur w celu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków do komisji terytorialnych.

Czytaj więcej...

Znaleziono klucze

Drukuj artykuł

Wczoraj, na festynie „Pożegnnaie Lata” znaleziono klucz do samochodu Volkswagen. Klucz do odebrania w Urzędzie Miejskim w Bychawie tel. 81 5660004.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w sprawie naboru wniosków LGD

Drukuj artykuł

Informujemy, że  III/2010 nabór  wniosków w ramach działań:  „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” wdrażanych za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina” planowany jest w terminie od 18 października

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięto przetarg na informatyzację Urzędu

Drukuj artykuł

Już wkrótce w Urzędzie Miejskim w Bychawie zostanie podpisana umowa z wykonawcą na realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa”. W trybie przetargu został wyłoniony wykonawca: firma Unizeto Technologies S.A. ul. Królowej Korony Polskiej ze Szczecina.

Czytaj więcej...

Wyprawka szkolna

Drukuj artykuł

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011

KOMU PRZYSŁUGUJE?
Dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach:
    * w klasach I-III szkoły podstawowej,
    * w klasach I-III ogólnokształcącej

Czytaj więcej...

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa

Drukuj artykuł
alt

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa

Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne,  Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne
     

    Gmina Bychawa realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czytaj więcej...

STYPENDIA SZKOLNE

Drukuj artykuł

Od 1 września 2010 r.  rozpoczyna się nowy okres stypendialny. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym może  otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na jednego członka nie przekracza 351 zł netto. Termin składania wniosków – do 15 września 2010

Czytaj więcej...

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY!

Drukuj artykuł

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2010” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
 O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. i

Czytaj więcej...

Renty strukturalne – ważne zmiany

Drukuj artykuł

Wysokość stałej kwoty renty strukturalnej oraz nowe zasady przekazywania gospodarstwa rolnego zawiera znowelizowane rozporządzenie w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „renty strukturalne”.

Rozporządzenie wprowadza nową definicję następcy. Zgodnie z przepisem jest to osoba fizyczna która rozpoczyna prowadzenie działalności 

Czytaj więcej...