Medale zawodniczek UKP Bychawa podczas Ogólnopolskiego Memoriału Henryka Kosakowskiego oraz Witolda Ruzikowskiego!

18 maja na pływalni Aqua Lublin odbyły się Ogólnopolskie Zawody Pływackie – Memoriał Henryka Kosakowskiego i Witolda Ruzikowskiego. W zawodach wystartowało 175 zawodników z 18 klubów, w tym nasze dwie zawodniczki – Łucja Frączek oraz Amelia Prącik.

Czytaj więcej...

XIX edycja konkursu ,,Piękne Miasto i Gmina 2024”!

Masz piękny ogród, który wyróżnia się estetyką i dbałością o otoczenie oraz chcesz, żeby zobaczyli go inni? Zgłoś się do konkursu, który ma na celu poprawę estetyki Gminy Bychawa oraz promowanie postaw przyjaznych środowisku!

Kategorie konkursu:
– Zagroda wiejska (gospodarstwo

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości zlokalizowanej na działce nr ew. 1603 położonej przy ulicy Kajetana Koźmiana w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości zlokalizowanej na działce nr ew. 1603 położonej przy ulicy Kajetana Koźmiana w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – 20 maja 2024 r.

Komisja rewizyjna – 20 maja 2024 r. (poniedziałek) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji rewizyjnej.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bychawa za rok 2023.
4. Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Bychawy.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zakończenie obrad.

Czytaj więcej...