Można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2023 r. w terminie od 1 do 28 lutego 2023 r.

Drukuj artykuł

UWAGA ROLNICY

Burmistrz Bychawy informuje, że każdy producent rolny, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

Czytaj więcej...

Złożono przez stowarzyszenie ofertę pt. „Spotkanie integracyjne, przekazanie tradycji młodemu pokoleniu, organizacja dnia babci i dziadka”

Drukuj artykuł

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 9 stycznia 2023 r. Stowarzyszenie Razem dla Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem

Drukuj artykuł

Termin składania ofert: 2023-01-26 23:59

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż na

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Partyzantów przeznaczonej do oddania w najem

Drukuj artykuł

Termin składania ofert: 2023-01-26 23:59

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż na

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Drukuj artykuł

Celem naboru jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym

Czytaj więcej...

Mierząc się z podwyżkami cen energii, Gmina Bychawa wdrożyła mechanizmy oszczędnościowe

Drukuj artykuł
Źródło: Forum Energii

W związku z trudną sytuacją na rynku energetycznym władze rządowe zaapelowały do Samorządów o pomoc w zakresie oszczędzania energii elektrycznej. W odpowiedzi na ten apel Gmina Bychawa wprowadziła czasowe ograniczenia oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy.

Czytaj więcej...

Informacja podsumowująca przeprowadzone spotkanie informacyjno-konsultacyjne projektu Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030

Drukuj artykuł

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z:

  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);
  • Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2019 r., poz.
Czytaj więcej...

Aktualne harmonogramy odbioru śmieci w 2023 roku

Drukuj artykuł

AKTUALIZACJA 2022-12-29

Harmonogramy odbioru odpadów w 2023 roku

do pobrania w formacie PDF:

Od 1 lutego 2022 r. obowiązują poniższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 23 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane
Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne

Drukuj artykuł

Niech rodzinne Święta Bożego Narodzenia rozjaśnieją pierwszą gwiazdką i wypełnią Wasze domy miłością oraz ciepłem.
Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem swej melodii napełni serca nadzieją oraz spełni marzenia w nadchodzącym 2023

Czytaj więcej...

XLVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 grudnia (środa) 2022 r.

Drukuj artykuł

Informuję, że XLVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 grudnia (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zgłaszanie interpelacji.
  3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2022

Drukuj artykuł

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji –  28 grudnia 2022 r. (środa) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie petycji w sprawie uczczenia Konstytucji Marcowej.
  2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2022 r.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Czytaj więcej...