Zaproszenie do komisji konkursowych

Burmistrz Bychawy

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

1. Na podstawie

Czytaj więcej...

Zima piękna, ale niebezpieczna

 

Trudniejsze warunki atmosferyczne, jakie czekają nas w najbliższych miesiącach mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku czy też samotnych

Dlatego też, wzorem lat ubiegłych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie apeluje

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2012

26 listopada 2012r. (poniedziałek) godz. 10.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
  2. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
  3. Sprawy bieżące.

 

26 listopada 2012r. (poniedziałek)

Czytaj więcej...