Rada Miejska w Bychawie dokona wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać – w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku:

1) prezesi sądów
2) stowarzyszenia
3) organizacje związkowe
4) organizacje pracodawców
5) inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
6) co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających kandydata.

Czytaj więcej...

Rusza nowy nabór wniosków LGD

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,

Czytaj więcej...

Szczepienie lisów

Na podstawie komunikatu lubelskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii informujemy, że na terenie województwa lubelskiego w dniach 11-15 maja br. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 dawek na 1 km2. Zrzuty obejmą kompleksy

Czytaj więcej...

DORADZTWO DLA WNIOSKODAWCÓW DO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Wszystkie osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat aplikowania o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań: Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina” zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa organizowanego w

Czytaj więcej...

Wręczenie nagród

Burmistrz Bychawy serdecznie zaprasza
nagrodzonych i wyróżnionych uczniów
oraz ich nauczycieli i rodziców
do wzięcia udziału
w uroczystym wręczeniu dyplomów i nagród

w KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PROJEKT ŚWIĄTECZNEJ KARTKI POCZTOWEJ GMINY BYCHAWA
Wielkanoc’2011

21 kwietnia 2011 r. o godzinie 14.00
w Bychawskim Centrum Kultury.

Czytaj więcej...