Upływa termin uiszczenia 3 raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Bychawy przypomina, że w dniu 30.09.2013 r.upływa termin płatności III raty należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku niedotrzymania terminu, organ wydający zezwolenie zobligowany jest stwierdzić jego wygaśnięcie. 

Datę zapłaty należy rozumieć jako datę wpływu

Czytaj więcej...

Regulamin rekrutacji uczniów do udziału w projekcie „Dobry start w przyszłość” – działanie 9.1.2

 

 

dobry start-logo 550

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Pragnę poinformować, że w sierpniu br. podpisałem umowę o dofinansowanie projektu „Dobry start w przyszłość” złożonego w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.1.2/2013 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski

Czytaj więcej...

Stypendium szkolne

Burmistrz Bychawy informuje, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014 rozpoczyna się nowy okres stypendialny. Uczniowie zamieszkujący teren Gminy Bychawa, w ramach pomocy materialnej mogą ubiegać się o przyznanie socjalnego stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w

Czytaj więcej...

Wyprawka szkolna – wnioski należy złożyć do dyrektora szkoły do 4 września

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie szkół położonych na terenie gminy Bychawa mogą otrzymać także dofinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dofinansowanie mogą otrzymać uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach: I-III i

Czytaj więcej...