XXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie

odbędzie się w dniu
23 maja 2013 r. o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
3.Interpelacje

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj

21 maja 2013r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do oświaty

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum oraz określenia tygodniowego

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

23 kwietnia 2013r. (wtorek)  godz.  1300
posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej,
promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)   nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”
b)  nadania wyróżnienia „Zasłużony

Czytaj więcej...

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013 r. o godz. 15 00

Informuję,    że    XXVIII  sesja  Rady  Miejskiej  w  Bychawie  odbędzie  się  w  dniu
25  kwietnia  2013  r.  o  godz.  1500(czwartek)  w  sali  konferencyjnej 

Urzędu  Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad

Czytaj więcej...