Informacje z XI Sesji Rady Miejskiej w Bychawie

Dnia 27 października 2011 r. odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Bychawie. Podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:

1. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bychawa, Rada Miejska

Czytaj więcej...

Życzenia dla nauczycieli

Z okazji Waszego święta, życzę całemu Gronu Pedagogicznemu
dużo zdrowia, energii i wytrwałości, byście mogli w pełni realizować swoje plany życiowe i zawodowe.

Janusz Urban
Burmistrz Bychawy


Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty i oferta na realizację zadania pożytku publicznego – Wydanie książki (BTR)

Bychawskie Towarzystwo Regionalne złożyło ofertę dofinansowania wydania książki.
PLIK ŹRÓDŁOWY

O książce:

Albin Koprukowniak: Lokalna społeczność gminy bychawskiej i jej aktywność 1864-1918

Prof. doktor hab. Albin Koprukowniak, pracownik naukowy UMCS w Lublinie, od 1999 profesor zwyczajny. Jego dorobek naukowy obejmuje

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu położonych na terenie Gminy Bychawa

Zawiadamia się, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) w dniu 4 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie pokój Nr 9 na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu, stanowiący własność osób fizycznych.
W terminie 30 dni od wyłożenia projekt uproszczonego urządzenia lasu tj. od 4 października 2011 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Czytaj więcej...