Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa

uchwalonego Uchwałą Nr XV/151/99 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 października 1999 r. (I etap) oraz Uchwałą Nr XXVIII/217/2000 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 15 maja 2000 r.  (II etap) - obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) z późn. zmianami oraz Uchwały NrXLVIII/370/06 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 7 lipca 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa uchwalonego  Uchwałą Nr XV/151/99 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 października 1999 r. (I etap) oraz Uchwałą Nr XXVIII/217/2000 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 15 maja 2000 r. (II etap) - obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta w dniach od 05.10.2011 r. do 26.10.2011 r.

Czytaj więcej...

BEZPŁATNY ANGIELSKI dla przedsiębiorców

BANER REKLAMOWY
Szkoła językowa EURO FORUM zaprasza na bezpłatny kurs języka angielskiego
Wszystkie poziomy

Kurs przeznaczony jest dla
Osób prowadzących własną działalność gospodarczą
Osób zatrudnionych na umowę o pracę w mikro lub małych przedsiębiorstwach (zatrudniających poniżej 50 osób)

Zajęcia odbywać się będą w Lublinie
W przypadku zebrania się grupy 12 osób na podobnym poziomie językowym istnieje możliwość uruchomienia grupy w BYCHAWIE

Czytaj więcej...

Seminarium z prawa pracy i BHP


 

„ABC… prawa pracy i BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach” – bezpłatne seminarium dla pracodawców

27 września 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Bychawie odbędzie się seminarium dla pracodawców poruszające tematykę bezpieczeństwa pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Czytaj więcej...

Dofinansowanie dla firm

 

Pieniądze na firmę na obszarach wiejskich.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła terminy naboru wniosków w ramach działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

Aby ubiegający się o dotacje dla firm w

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późn. zm./ informuję, iż na tablicy ogłoszeń

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późn. zm./ informuję, iż na tablicy ogłoszeń

Czytaj więcej...