Wybory sołtysów i rad sołeckich

Normal 0 21

W dniach 1-25 lutego br. odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Bychawa.

Porządek obrad zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysów i rad sołeckich:

1) Otwarcie zebrania

2) Wybór przewodniczącego zebrania

3) Powołanie 3-osobowej komisji

4)

Czytaj więcej...

Wybory zarządów osiedli w Bychawie i spotkania mieszkańców miasta z burmistrzem

Wybory zarządów osiedli i przewodniczących zarządów osiedli w Bychawie odbędą się:
1) Zarząd Osiedla nr 1:
I termin: 7.02.2011 r. godz. 17.00, miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie
II termin: 7.02.2011 r. godz. 17.15, miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie
2) Zarząd Osiedla nr 2:
I termin: 10.02.2011 r. godz. 17.00, miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie
II termin: 10.02.2011 r. godz. 17.15, miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Bychawy działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku.

I KONKURSY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:

Czytaj więcej...

Uchwalono program współpracy

Rada Miejska w Bychawie 28 grudnia br. przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok.
Przedmiotowy zakres współpracy obejmuje zadania dotyczące:

Czytaj więcej...

Projekt informatyzacji Urzędu dobiegł końca

logo rpo Powodzeniem zakończył się kolejny projekt unijny realizowany przez Gminę Bychawa. Tym razem w ramach osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne  Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, pod nazwą: „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Czytaj więcej...

wręczenie nagród

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów w IX edycji Konkursu Plastycznego na Projekt świątecznej kartki pocztowej gminy Bychawa w dniu 22 grudnia 2010 r. o godzinie 10.45 w Bychawskim Centrum Kultury.

Czytaj więcej...