Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w okresie od dnia 23 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 26 lipca 2021 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic, Zaraszów 64, 23-100

Czytaj więcej...

Zmiany w procedurze składania wniosków o wydanie dowodów osobistych !!!

Od dnia 27 lipca br. nie będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego przez internet, a osoba ubiegająca się o dowód będzie musiała osobiście złożyć wniosek o jego wydanie w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.

Stosowna informacja

Czytaj więcej...

Aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania powiadomi Cię o zagrożeniach

W związku z powtarzającymi się  niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi związanymi z przejściem gwałtownych frontów burzowych na terenie Polski, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców przypominamy, że istotnym narzędziem w kwestii powiadamiania o zagrożeniach jest aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania. Dzięki RSO każdy, kto

Czytaj więcej...

Profilaktyka 40 Plus

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących

Czytaj więcej...

Dożynki Gminne Bychawa – 29 sierpnia 2021 – Stadion Miejski w Bychawie

Aktualizacja z 10 sierpnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bychawa

W imieniu organizatorów tegorocznych Dożynek Gminy Bychawa, gospodarzy – mieszkańców Zaraszowa, Zaraszowa-Kolonii i Urszulina oraz starostów – p. Moniki Wieleby i p. Pawła Furgała uprzejmie informuję, że zmieniony został termin bychawskiego święta

Czytaj więcej...

Ważna informacja dla rolników – w sierpniu można składać wnioski o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego

UWAGA ROLNICY

Burmistrz Bychawy informuje, że każdy producent rolny, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

Czytaj więcej...

Zmiana godzin pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

2014-08-22 pszok bychawa

Obowiązują już nowe godziny otwarcia Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt będzie świadczył usługi odbierania odpadów komunalnych w dniach: wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota w godz. od 7.00 do 15.00.

Przypominamy, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Znak OSSO.526.22.2021 Data utworzenia 2021-07-13 Obowiązujący 2021-07-13 – 2021-07-21
Opis OSSO. 526.22.2021 Bychawa, dnia 13.07.2021 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w

Czytaj więcej...