Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2022

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 25 maja 2022 r. (środa) godz. 12.15
Porządek posiedzenia:

  1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
  2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Sprawy bieżące.

Komisja do

Czytaj więcej...

Aplikacja ,,śmieciowa” pomoże ustalić kto nie płaci za odpady komunalne

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Bychawa podpisała z Gminą Miejską Świdnik porozumienie dotyczące udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z aplikacji wykrywającej rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w deklaracjach określających wysokość opłaty za

Czytaj więcej...

Zaproszenie do projektu Bychawski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla osób 60+ zajęcia bezpłatne

Bychawski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza osoby w wieku 60+ do udziału w projekcie „SENIORZE BĄDŹ AKTYWNY”

w projekcie będą realizowane wykłady i warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia, warsztaty choreoterapii, rękodzieła, malarskie, nauki obsługiwania i posługiwania się tabletem oraz wyjazd do

Czytaj więcej...

29 maja każdy może spróbować swoich sił na strzelnicy w Bychawie podczas otwartego pikniku strzeleckiego organizowanego przez LOK – zaproszenie

29 maja 2022r. od godziny 9.00 zapraszamy na otwarty piknik strzelecki. Przyjść może każdy kto tylko chce, będzie można zobaczyć broń czarnoprochową jak i współczesną a jak ktoś będzie chciał to też strzelać, zapewniamy opiekę i ewentualnie przeszkolenie zakresu bezpiecznego

Czytaj więcej...

Burmistrz Bychawy informuje o możliwości najmu części nieruchomości w Bychawie przy ul. Batalionów Chłopskich

Na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 zostały  wywieszone  na  okres  21  dni  wykazy  części  nieruchomości  położonej w Bychawie przy ul. Batalionów Chłopskich przeznaczonej do oddania w najem.

Termin składania ofert do 2022-05-31 23:59

Czytaj więcej...

Wydłużony został termin głosowania na nazwę parków w Bychawie. Do 20 maja 2022 r. można głosować na zaproponowane nazwy

Zgodnie z trwającą procedurą nadania nazw parkom położonym na terenie miasta mieszkańcy Bychawy przedłużamy kolejny etap jakim jest głosowanie na zaproponowane nazwy.

Ze względu na omyłkę pisarską zmianie ulegają propozycje nazw parków położonych na terenie miasta Bychawa. Wśród zgłoszeń znalazły

Czytaj więcej...

Burmistrza Bychawy informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 5 maja 2022 r. Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej, ul. M. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa

Czytaj więcej...

W Dniu Strażaka – życzenia Burmistrza

Z okazji dnia świętego Floriana wszystkim Strażakom – zarówno Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Bychawa składam serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i wytrwałości w wykonywaniu pożytecznej i niebezpiecznej misji.

Dziękuję za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w

Czytaj więcej...

20 pracodawców z terenu całego powiatu chce zatrudnić osoby z Ukrainy przy różnego rodzajach pracach nie wymagających znajomości języka polskiego

W dniu 6 maja 2022 roku od godziny 10:00 do 15:00 w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 (sala konferencyjna) Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie organizuje giełdę pracy dla osób z

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2022

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 4 maja 2022 r. (środa) godz. 11.30

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bychawa na lata
Czytaj więcej...