Rozpoczyna się rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa na rok szkolny 2021/2022

Przypominamy, że dzieci które będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy, że ich rodzice złożą deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego. Natomiast rodzice, którzy chcą po raz pierwszy

Czytaj więcej...

Gmina Bychawa uruchomiła dowóz osób na szczepienia przeciwko Covid 19

Informacje w zakresie dowozu na szczepienia udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 81 5660090.

Komu przysługuje gminny transport na sczepienia:

Mieszkańcom mającym trudności z dotarciem do punktu szczepień, którzy:

  • posiadają aktualne
Czytaj więcej...

Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa uprzejmie informuje

Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że na Giełdowym Rynku Rolnym utworzonym w ramach projektu „Platforma Żywnościowa”, prowadzonym przez Towarową Giełdą Energii S.A. w Warszawie, został wprowadzony do obrotu kolejny produkt tj. kukurydza w klasie jakościowej A. Obrót tego produktu

Czytaj więcej...

XXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 27 stycznia (środa) 2020 roku

Informuję, że XXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 27 stycznia (środa) 2021 r. o godz. 1500   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. 
  2. Zgłaszanie interpelacji.
  3. Sprawozdanie burmistrza z działalności
Czytaj więcej...

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w sprawie potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa zalegających na dachach śniegiem

W okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachu.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy  – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze

Czytaj więcej...

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w sprawie nawisów lodowych i śniegowych na budynkach

Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych obowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, jak również mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia

Czytaj więcej...

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym.

W związku ze wzmożonym w okresie jesienno-zimowym, występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacja instalacji grzewczych, przypominamy o spoczywającym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych w szczególności

Czytaj więcej...