XXII sesja Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 27 października 2016 r.

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.

Czytaj więcej...

XXI sesja Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 8 września 2016 r.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XX sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Aktywne formy przeciwdziałania

Czytaj więcej...