XXX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r.

o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

Czytaj więcej...

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013 r. o godz. 15 00

Informuję,    że    XXVIII  sesja  Rady  Miejskiej  w  Bychawie  odbędzie  się  w  dniu
25  kwietnia  2013  r.  o  godz.  1500(czwartek)  w  sali  konferencyjnej 

Urzędu  Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad

Czytaj więcej...

XXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 lutego 2013 r.

o godz. 1300 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek

Czytaj więcej...

XXV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013 r. o godz. 15.00

(czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o

Czytaj więcej...

XXIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 listopada 2012

o godz. 13.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych

Czytaj więcej...