Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 27 maja 2020 r. (środa) godz. 9.00
Porządek posiedzenia:

 1. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 3. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
Czytaj więcej...

Na co wydadzą 200 000 zł mieszkańcy osiedli? – przyjmowanie propozycji – budżet obywatelski w Gminie Bychawa

Mieszkańcy Bychawy mogą zgłaszać swoje pomysły i współdecydować o tym, na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta w 2021 roku.

Propozycje zadań można składać na odpowiednim formularzu do 31 maja  w Urzędzie Miejskim w Bychawie, drogą pocztową

Czytaj więcej...

XVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 26 lutego (środa) 2020 r.

Informuję, że XVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 26 lutego (środa) 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Funkcjonowanie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2020

Komisja do spraw oświaty – 25 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 10.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) nadania imienia Szkole Podstawowej w Bychawie.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa

Czytaj więcej...

XVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 stycznia (środa) 2020 r.

Informuję, że XVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 stycznia (środa) 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 17 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 12.00
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2020.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw

Czytaj więcej...

XV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 grudnia (poniedziałek) 2019 r.

Informuję, że XV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 grudnia (poniedziałek) 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...

XIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 listopada (środa) 2019 r.

Informuję, że XIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 listopada (środa) 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2019

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 27 listopada 2019 r. (środa) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
Czytaj więcej...

Informuję, że XIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 października (środa) 2019 r.

Informuję, że XIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 października (środa) 2019 r. o godz. 1500  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza
Czytaj więcej...

XII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 września (środa) 2019 r.

Informuję, że XII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 września (środa) 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...

XI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 sierpnia (środa) 2019 r.

Informuję, że XI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 sierpnia (środa) 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...