Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2020

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 2 września 2020 r. (środa) godz. 10.45
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa

Czytaj więcej...

XX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. (wtorek)

Informuję, że XX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 4 sierpnia (wtorek) 2020 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bychawa za rok 2019

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Bychawy przedstawił Raport o stanie Gminy Bychawa za rok 2019.

W związku z powyższym podczas

Czytaj więcej...

XIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 1 lipca (środa) 2020 r.

Informuję, że XIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 1 lipca (środa) 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2020

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 1 lipca 2020 r. (środa) godz. 9.00

Porządek posiedzenia:

 1. Dyskusja na temat zalewu w Bychawie.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2019 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji
Czytaj więcej...

XVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 maja (środa) 2020 r.

Informuję, że XVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 maja (środa) 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 27 maja 2020 r. (środa) godz. 9.00
Porządek posiedzenia:

 1. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 3. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
Czytaj więcej...

Na co wydadzą 200 000 zł mieszkańcy osiedli? – przyjmowanie propozycji – budżet obywatelski w Gminie Bychawa

Mieszkańcy Bychawy mogą zgłaszać swoje pomysły i współdecydować o tym, na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta w 2021 roku.

Propozycje zadań można składać na odpowiednim formularzu do 31 maja  w Urzędzie Miejskim w Bychawie, drogą pocztową

Czytaj więcej...

XVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 26 lutego (środa) 2020 r.

Informuję, że XVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 26 lutego (środa) 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Funkcjonowanie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2020

Komisja do spraw oświaty – 25 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 10.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) nadania imienia Szkole Podstawowej w Bychawie.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa

Czytaj więcej...

XVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 stycznia (środa) 2020 r.

Informuję, że XVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 stycznia (środa) 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...