Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2019

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 13.00 (sala ślubów pok. Nr 17)
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wskazania
Czytaj więcej...

X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 6 sierpnia (wtorek) 2019 r.

Informuję, że X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 6 sierpnia (wtorek) 2019 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2019

Komisja do spraw budżetu i finansów- 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 8.15- sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 3. udzielenia przez Gminę Bychawa
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – lipiec

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji- 9 lipca 2019 r. (wtorek) godz. 8.00 – sala ślubów Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 2. Przyjęcie protokołu
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2019

Komisja do spraw oświaty – 26 czerwca 2019 r. (środa) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na
Czytaj więcej...

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bychawa za rok 2018

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Bychawy przedstawił Raport o stanie Gminy Bychawa za rok 2018.

W związku z powyższym podczas

Czytaj więcej...

VIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 27 czerwca 2019 r.

Informuję, że VIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 27 czerwca (czwartek) 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...