Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości budynkowej położonej w miejscowości Bychawka Druga przeznaczonej do oddania w najem

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomosci gruntowej stanowiącej własność Gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy

Data ogłoszenia 2022-11-09

Termin składania ofert 2022-12-21 23:59

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  1899 z późn. zm.) 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Antoniego Budnego przeznaczonej do użyczenia

Data ogłoszenia 2022-11-09

Termin składania ofert 2022-11-30 23:59

OGŁOSZENIE Burmistrza  Bychawy

Działając  na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   o gospodarce nieruchomościami  (Dz.  U.  z

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy

Data ogłoszenia: 2022-10-24

Termin składania ofert: 2022-11-28 23:59

Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie został zamieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Podwale przeznaczonej do oddania w najem

Data ogłoszenia: 2022-09-30

Termin składania ofert: 2022-10-21 23:59

Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej w Bychawie przy ulicy Podwale, przeznaczonej do oddania w

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Adama Mickiewicza przeznaczonej do oddania w najem

Data ogłoszenia: 2022-09-30

Termin składania ofert: 2022-10-21 23:59

Na na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości budynkowej położonej w Bychawie przy ul. Adama Mickiewicza, przeznaczonej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Kajetana Koźmiana przeznaczonej do oddania w najem

Termin składania ofert: 2022-10-05 23:59

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest w części pod teren zabudowy usługowej  – symbol planu 27 U, w części pod drogę lokalną – symbol planu KDL, w części pod ciąg pieszo-jezdny

Czytaj więcej...

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie pojawiły się dwa ogłoszenia odnoście możliwości najmu części nieruchomości przy ul. Józefa Piłsudskiego w Bychawie

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Miejskiego w Bychawie

Termin składania ofert: 2022-08-04 23:59

linki do ogłoszeń poniżej:

Czytaj więcej...