Zakończono przebudowę drogi gminnej w Olszowcu i Olszowcu-Kolonii

CELE:

  • poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych, wprowadzenie zarządzania prędkością
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
  • podnoszenie standardu dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności tych standardów,
  • zwiększenie dostępności transportowej do ośrodków gospodarczych, usług publicznych, służb działających dla bezpieczeństwa obywateli
  • poprawa
Czytaj więcej...

Drogi Uczniu o zakrywaniu ust i nosa pamiętaj również w autobusie

autobus szkolny

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. W związku z tym mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów Gmina Bychawa organizuje dowożenie zgodnie wytycznymi dotyczącymi transportu publicznego (dotyczy to również autobusów gminnych).

Przypominamy, że uczniowie korzystający z transportu publicznego oraz gminnego mają bezwzględny

Czytaj więcej...

1 września 2020 r. – 81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Oddając cześć ofiarom II wojny światowej kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, w imieniu mieszkańców Gminy Bychawa, złożyli przedstawiciele bychawskiego samorządu – burmistrz Bychawy Janusz Urban oraz zastępca burmistrza Magdalena Kostruba.

Czytaj więcej...

Święto Wojska Polskiego w Bychawie – zdjęcia – 15 sierpnia 2020

Czytaj więcej...

Bychawski zalew ma szansę na nowe oblicze – trzymajmy kciuki za otrzymanie dofinansowania

Niezwykle miło nam poinformować, że projekt „Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie” przeszedł pozytywnie etap formalny i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oś priorytetowa 7 „Ochrona dziedzictwa

Czytaj więcej...