1

Certyfikat dla Gminy Bychawa

altGmina Bychawa brała udział w projekcie „Podniesienie kwalifikacji kadr urzędów administrzcji samorządowej w województwie lubelskim”