Chcesz wzbogacić swoje kompetencje cyfrowe? Weź udział w projekcie!

Masz 25 lat lub więcej? Mieszkasz na terenie gminy Bychawa? Chcesz wzbogacić swoje doświadczenie w zakresie kompetencji cyfrowych?

Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Gminę Bychawa w ramach projektu „Cyfrowe kompetencje mieszkańców gminy Bychawa”.

Szkolenia będą prowadzone w ramach jednego z następujących modułów szkoleniowych:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • „Rolnik w sieci”
  • „Kultura w sieci”.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji 100. uczestników (osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w gminie Bychawa) w zakresie kompetencji cyfrowych. Ponadto zakłada zwiększanie liczby osób dorosłych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje adekwatne do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, które zakończyły edukację szkolną, a nabyte przez nich kwalifikacje z zakresu umiejętności cyfrowych, pożądane na regionalnym i krajowym rynku pracy, wpisują się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020 związanej z budową społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Cyfrowe kompetencje mieszkańców gminy Bychawa” dostępne są poniżej (do pobrania) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, tj. przy ul. Partyzantów 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu, Deklarację udziału w projekcie oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Bychawie. Rekrutacja trwa do 31 października br. – istnieje możliwość jej przedłużenia, przypadku nieosiągnięcia założonej liczby osób do przeszkolenia.

Projekt „Cyfrowe kompetencje mieszkańców gminy Bychawa” realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Załączniki: