Co dalej z oświatą? – spotkanie w Bychawie z Lubelskim Kuratorem Oświaty

Zbliżającej się reformie szkolnictwa poświęcone zostało środowe (24 listopada) spotkanie z Kuratorem Oświaty w Bychawskim Centrum Kultury. To jedno z wielu spotkań informacyjnych, które w związku z przyszłą reformą oświaty odbyły się w Polsce.

2016-11-23 spotkanie z LKO Bychawa e 550

Spotkaniu w Bychawie przewodniczył burmistrz Janusz Urban, który powitał radnych, dyrektorów szkół gminnych, nauczycieli, przedstawicieli związków zawodowych. W spotkaniu w Bychawie uczestniczyli również przedstawiciele oświaty z gminy Jabłonna z wójt Magdaleną Sałek.

Główne założenia i przesłanki reformy oświaty, która zacznie być wdrażana 1 września 2017 roku, przedstawił wicekurator p. Ryszard Golec. Reforma edukacji zostanie w przeprowadzona całościowo i spłaszczanie jej tylko do likwidacji gimnazjów jest pewną nadinterpretacją – powiedział. Podkreślił, że rok 2017 to jedyny, kiedy tę reformę można wdrożyć, bowiem w 2018 odbędą się wybory samorządowe w Polsce, w 2019 parlamentarne.

Poinformował, że 3 listopada został już potwierdzony harmonogram przeprowadzanej reformy i na grudzień są przewidziane pierwsze prace nad ustawami.

Struktura szkolnictwa po reformie będzie wyglądała tak: szkoła podstawowa 6-letniaprzekształci się w szkołę podstawową ośmioletnią, liceum z trzyletniego przekształci się w czteroletnie, technikum czteroletnie w pięcioletnie, szkoła zawodowa w tzw. szkołę branżową 1. stopnia. Od roku szkolnego 2020-21 będzie funkcjonowała szkoła branżowa II stopnia, 2-letnia. 31 sierpnia 2019 przestaną funkcjonować gimnazja. Jednocześnie będą wygaszane 3-letnie licea. Czas zakończenia reformy to 31 sierpnia 2022.