CZYSTE POWIETRZE – spotkania w gminach

Resort środowiska rozpoczął cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Resort chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Bychawa: 2018-09-06 (czwartek) godz. 16:00
Bychawskie Centrum Kultury,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

źródło: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/czyste-powietrze-spotkania-w-gminach-1/