Dariusz Dolecki

15.11.2014 r. uległem wypadkowi, w wyniku którego doznałem złamania kręgosłupa szyjnego z poważnym uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Następstwem tego jest paraliż czteropkończynowy. Wymagam nieustannej opieki i rehabilitacji. Jeśli możesz ofiaruj mi swój 1% podatku.

Numer KRS: 0000 106 416

Cel szczegółowy: Dariusz Dolecki

Wpłat można dokonywać na subkonto Fundacji:
94 1240 2382 111 0010 4409 1986
z dopiskiem: „darowizna dla Dariusza Doleckiego”