Diagnoza używania substancji psychoaktywnych, problemów uzależnień oraz związanych z nimi zagrożeń społecznych na terenie miasta i gminy Bychawa

image_pdfimage_print

© Ireneusz Siudem – Towarzystwo Nowa Kuźnia – 2018

Wstęp

W raporcie przedstawiono analizę wyników badań dotyczących podstawowych problemów społecznych w środowisku osób dorosłych oraz młodzieży szkolnej w gminie Bychawa. Szczególną uwagę zwrócono na zjawisko używania substancji psychoaktywnych, problem uzależnień oraz zagrożenia wynikające z korzystania z mediów (w tym cyberprzemoc).
Opinie mieszkańców na temat problemów gminy uzyskane zostały wśród dwóch grup mieszkańców:
1) dorośli mieszkańcy
2) młodzież szkolna

Badania prowadzone były na terenie miasta i gminy Bychawa w 2018 roku. Przedstawione dane zostały zebrane w drodze badania ankietowego oraz ustrukturalizowanych wywiadów prowadzonych w losowo wybranych gospodarstwach domowych. Dane zostały uzupełnione o informacje internetowe oraz rozmowy z urzędnikami gminy.

Łącznie zbadano 200 uczniów: 100 uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz 100 uczniów szkół średnich na terenie gminy Bychawa. Wywiady przeprowadzono w 200 gospodarstwach domowych. Dokonano analizy 20 dokumentów w formie papierowej i elektronicznej.

Pełna treść 39 stronicowego raportu do pobrania w formacie pdf: