Dla dzieci i młodzieży: został ogłoszony konkurs na kartkę pocztową

2014-11-19 konkurs na kartkeUrząd Miejski w Bychawie zaprasza do wzięcia udziału w XVII edycji konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa BOŻE NARODZENIE 2014. Konkurs trwa do 3 grudnia br. Główną nagrodą będzie publikacja wydawnicza projektu i rozesłanie kartek świątecznych z życzeniami od Burmistrza Bychawy. Autorzy prac najwyżej ocenionych przez komisję zostaną uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i upominków.

 

REGULAMIN


1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bychawy.
2. Adresatami XVII edycji konkursu są dzieci i młodzież.
3. Tematem konkursu jest wykonanie projektu bożonarodzeniowej kartki pocztowej.
4. Preferowany format pracy: A4.
5. Preferowane techniki wykonania pracy: plakatówka, akwarela, pastel.
6. Każda praca powinna zostać czytelnie podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła (instytucja), imię i nazwisko nauczyciela (instruktora).
7. Prace prosimy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa do dnia 3 grudnia 2014 roku.
8. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
9. Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze jedną pracę, która zdobędzie GRAND PRIX. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.
10. Główną nagroda dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) jest publikacja wydawnicza karty pocztowej. Będzie to oficjalna kartka świąteczna Burmistrza Bychawy z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia.
11. Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez organizatora, najpóźniej do 19 grudnia 2014 roku. O wynikach szkoły zostaną powiadomione drogą korespondencji. Wyniki zostaną również opublikowane również na łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej” i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie www.bychawa.pl.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach wydawniczych prawo dokonywania modyfikacji projektów.
14. Patronat medialny nad konkursem objął „Głos Ziemi Bychawskiej”.
Burmistrz Bychawy
Janusz Urban