Do 23 lipca można składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bychawie Uchwały Nr XLVIII/370/06 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 1 w terminie do dnia 23 lipca 2010 r. (termin nie przekraczalny).

Wniosek powinien zawierać:
–    nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
–    przedmiot wniosku,
–    oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Bychawy
/-/ Andrzej Sobaszek