Do 31 oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2013

Drukuj artykuł

Uwaga Przedsiębiorcy !

Burmistrz Bychawy przypomina, że 31 stycznia 2014 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2013 rok (oddzielnie dla poszczególnych napojów alkoholowych – zezwolenia A,  B, C ) oraz uiszczenia przez przedsiębiorców I raty należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W przypadku niedotrzymania terminu, organ wydający zezwolenie zobligowany jest stwierdzić jego wygaśnięcie. 

W związku z powyższym, przypominamy o obowiązku terminowego złożenia oświadczenia oraz uiszczenia należnej opłaty. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie do dnia 31stycznia br. do godz. 14.00 lub  dokonać w banku lub innej placówce

na konto: 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030

Datę zapłaty należy rozumieć jako datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu (do dnia 31.01.2014 r.)

Ponadto informuję, że dokonując opłaty w Banku Spółdzielczym przedsiębiorcy nie ponoszą kosztów prowizji bankowej.